ERVAAR DIE VERSKIL

BGR Ouditeure (BGR) is ‘n assosiasie van ses Wes-Kaapse firmas wat hul kragte en hulpbronne saamgesnoer het om ‘n groter infrastuktuur daar te stel om hulle kliënte met verdere kundigheid van hoogstaande gehalte teen ‘n mededingende tariefstruktuur te bedien.

BELANGRIKE DATUMS

U belasting sperdatums vir Oktober 2019

  • 7 Oktober – Maandelikse LBS-indiening en betalings
  • 25 Oktober – Indiening van BTW opgawes en betalings by SARS takke
  • 30 Oktober – Aksynsbelastingbetalings
  • 31 Oktober – Digitale indiening van BTW opgawes en betalings
  • 31 Oktober – Korporatiewe Inkomstebelasting voorlopige betalings (waar van toepassing)

AFLAAI MATERIAAL